தொழில் செய்திகள்

  • FOD விமான நிலைய ஓடுபாதை வெளிநாட்டு பொருள் கண்டறிதல் ரேடாரின் பகுப்பாய்வு

    1. FOD என்றால் என்ன FOD என்பது வெளிநாட்டு பொருள் குப்பைகளைக் குறிக்கிறது.FOD ஆனது விமானம் மற்றும் இயந்திர இணைப்பிகள் (கொட்டைகள், திருகுகள், துவைப்பிகள், உருகிகள், முதலியன), இயந்திர கருவிகள், பறக்கும் பொருட்கள் (நகங்கள், தனிப்பட்ட ஆவணங்கள், பேனாக்கள், பென்சில்கள் போன்றவை), வனவிலங்குகள், இலைகள், கற்கள் மற்றும் மணல், நடைபாதை பொருட்கள், ஆகியவை அடங்கும். ..
    மேலும் படிக்கவும்