கடலோர கண்காணிப்பு ரேடார்

  • Full Direction All Weather Coastal Surveillance Radar

    முழு திசையும் அனைத்து வானிலை கடலோர கண்காணிப்பு ரேடார்

    கடலோர கண்காணிப்பு ரேடார் கடல்/ஏரி இலக்குகளைக் கண்டறிந்து கண்காணிக்கும் செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.இது 16 கிமீ எல்லைக்குள் கடல் / ஏரிக்கரை நீரில் நகரும் அல்லது நிலையான கப்பல் இலக்குகளைக் கண்டறிய முடியும்.ரேடார் அதிர்வெண் நம்பிக்கை, துடிப்பு சுருக்கம், நிலையான தவறான எச்சரிக்கை (CFAR) இலக்கு கண்டறிதல், தானியங்கி ஒழுங்கீனம் ரத்துசெய்தல், பல இலக்கு கண்காணிப்பு மற்றும் பிற மேம்பட்ட ரேடார் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, கடுமையான கடல் நிலைகளிலும் கூட, ரேடார் சிறிய கப்பலுக்காக கடல் (அல்லது ஏரி) மேற்பரப்பை இன்னும் தேட முடியும். இலக்குகள் (சிறிய மீன்பிடி படகுகள் போன்றவை).கடலோர கண்காணிப்பு ரேடார் மூலம் வழங்கப்பட்ட இலக்கு கண்காணிப்பு தகவல் மற்றும் கப்பல் இருப்பிடத் தகவல்களின்படி, இயக்குபவர் கவலைப்பட வேண்டிய கப்பல் இலக்கைத் தேர்ந்தெடுத்து, கப்பலின் தொலைநிலைக் காட்சி உறுதிப்படுத்தலை மேற்கொள்ள கப்பலின் இலக்கை இலக்காகக் கொண்டு ஒளிமின்னழுத்த இமேஜிங் கருவிகளை வழிநடத்தலாம். இலக்கு.